EMIL MÁ CENU MARKA RAVENHILLA!

Autorská inscenace Tomáše Jarkovského a Jakuba Vašíčka EMIL ČILI O HÁCHOVI, která měla u nás premiéru v roce 2021 (bez diváků v březnu, s diváky v červnu) dnes získala prestižní CENU MARKA RAVENHILLA.

Velmi si tohoto ocenění vážíme, děkujeme za něj a všem tvůrcům i hercům (z) této mimořádné inscenace ze srdce gratulujeme. Vězte, že pro naše divadlo je to čest a krása – v těchto nelehkých časech přinejmenším dvojnásobná.

20. červen 2022