DIVADLO ŠKOLÁM – nabídka pro základní školy a střední školy


Po celou sezónu 2022/2023 nabízíme v rámci projektu DIVADLO VE VZDĚLÁNÍ, VZDĚLÁVÁNÍ V DIVADLE, podpořeného z NPO, ZDARMA DEBATY DIVÁKŮ S HERCI A LEKTORY.
Termíny můžete vybírat v programu Divadlo školám a nebo objednávat na divadloskolam@divadlod21.cz.

 
Divadlo a vzdělání propojujeme již od roku 2003. V rámci projektu DIVADLO ŠKOLÁM jsme pod vedením divadelních lektorů a metodiků úspěšně zrealizovali projekty pro základní a střední školy financované z Evropských strukturálních fondů, konkrétně Divadlo školám PLUS a Divadelním zážitkem k demokracii. I díky těmto zkušenostem věříme, že divadlo má ve vzdělání své místo. Zpětná vazba od žáků, studentů a pedagogů, s nimiž jsme navázali díky dlouholeté spolupráci a péči úzký vztah, je toho důkazem. 

Těžištěm projektu jsou tvůrčí dílny navázané na jednotlivé inscenace. Žáci základních škol a studenti škol středních v nich s divadelními lektory po představeních živě diskutují témata, která se v inscenacích objevují. Společně poznávají pojmy jako svoboda slova, tolerance, moc, manipulace, jedinečnost, demokracie apod. Učí se sdílet bezprostřední dojmy z divadelního zážitku, reflektovat a naslouchat ostatním. 

Divadlo školám nejsou jen dopolední představení, ale také:

 • lektorské a dramaturgické úvody před představením
 • tvůrčí dílny po představení
 • metodické a pracovní listy 
 • Debaty s lektory a herci po představení
 • workshop pro pedagogy „Divadlo ve vzdělání, vzdělávání v divadle – kreativita a práce s hlasem“
 • konference s názvem „Divadlem k demokracii  
 
STARTÉR aneb Lektorský úvod před představením / pětiminutová interakce lektora a diváků ve foyer divadla s cílem pozitivně naladit mladé publikum na nadcházející představení

TVŮRČÍ DÍLNA / hodinový workshop pod vedením divadelního lektora pro maximálně 30 žáků či studentů, v jehož rámci se bezprostředně po představení reflektují hlavní témata inscenace

METODICKÉ LISTY / inspirace pro pedagogy pro práci s žáky či studenty před návštěvou divadla

PRACOVNÍ LISTY / doprovodný materiál, jehož prostřednictvím mají mladí diváci možnost písemnou formou individuálně zreflektovat zhlédnuté představení

DEBATY PO PŘEDSTAVENÍ / lektorem vedená debata diváků s herci po představení / 20 minut

WORKSHOP PRO PEDAGOGY „Divadlo ve vzdělání, vzdělávání v divadle – kreativita a práce s hlasem“ / celodenní tvůrčí seminář pod vedením lektorek Hany a Ivany alias pana Dé a pana Vé
Neděle 18.4.2023 / 15:30 – 20:00 / rezervace na divadloskolam@divadlod21.cz
Náplň workshopu:
 • Práce s hlasem / hlasové i dechové techniky, artikulace, sdělení řeči…
 • Rozvoj kreativity / vyzkoušíme různé aktivity na podporu kreativního myšlení
 • Divadlo a jeho jazyk / jak číst divadelní jazyk a pomocí čeho motivovat žáky a studenty k návštěvě divadla.
  Podrobné informace

KONFERENCE „Divadlem k demokracii“ / 10. 5. 2023 / 9 – 16h / s rostoucím trendem divadla pro náctileté jsme se rozhodli uspořádat konferenci na téma divadlo a demokracie pro pedagogy, studenty pedagogických škol, divadelní lektory a zájemce o danou problematiku

“Pedagog, který je s žáky / studenty v dennodenním kontaktu,
má ohromnou moc, formovat jejich demokratické smýšlení
 a občanskou zodpovědnost.” / Divadlo D21 /
 


DIVADLEM K DEMOKRACII
V rámci projektu Divadlo školám nabízíme kontinuální spolupráci s vybranou třídou v rámci jednoho školního roku
 
3x představení s následnou dílnou
– tři společné návštěvy divadla, během nichž třída zhlédne tři divadelní představení, v souladu s RVP a cílovou skupinou žáků/studentů a absolvuje následný tematický workshop po každém představení. Během druhé návštěvy si žáci / studenti sami zvolí jaké představení uvidí při třetí návštěvě. 

1x happening třídy – tvůrčí závěrečné zhodnocení projektu žáků/studentů na konci školního roku. Bude probíhat v prostorách vaší školy. A bude mít za cíl šířit myšlenku divadlem k demokracii. Třída, která se projektu zúčastní, bude mít možnost tuto svou jedinečnou zkušenost předat ostatním třídám libovolnou uměleckou formou – literární, divadelní či výtvarnou.

Jak na to?
- Kontaktujte produkční projektu Divadlo školám na divadloskolam@divadlod21.cz. Do předmětu uveďte " Divadlem k demokracii".
- Dostanete podrobné informace s nabídkou repertoáru.
- Společně domluvíte termíny všech tří představení – první na podzim, druhý v zimě a třetí na jaře.
 
 Reference od pedagogů a studentů na projekt Divadelním zážitkem k demokracii

 
Čarodějův učeň

                                              
“Věříme, že inscenace Divadla D21 nejsou jen doplňkem výuky. Jsme přesvědčeni, že jsme školám plnohodnotným partnerem a že čas, který u nás pedagogové s žáky či studenty stráví, je smysluplný. Naším záměrem není pouze převyprávět, přejeme si inspirovat, sdílet a povzbudit. K čemu? K tomu, aby se děti i mladí lidé naučili vnímat divadelní jazyk. Aby měli chuť číst. Aby o problémech dnešní společnosti přemýšleli a komunikovali. Aby v titulech, jejichž předloha je staršího data, hledali aktuální témata. A také proto s mladými diváky velmi rádi po představení diskutujeme a jinak reflektujeme zhlédnuté – považujeme za důležité dát žákům a studentům prostor pro vyslovení vlastních myšlenek či otázek, protože divadlo je přeci dialog.”

Válka s mloky

Jsme vám blíže, než si myslíte.“ / Divadlo D21 /